Престижність професій

ІСПП НАПН України
м.Київ 04070
вул. Андріївська, 15
каб. 9
telephone icon(044) 425-24-08  
(приймальня)

Участь та організація масових заходів 2013 рік 

 • Міжнародна конференція, присвячена 80літтю А. В. Брушлінського 10-11 жовтня Інститут психології РАН, м. Москва Найдьонов М. І. доповідь Рефлексивний потенциал дискурса в контексте динамической стабилизации субъекта учасник Секция: Человек как субъект познания и общения учасник Секция: Индивидуальный и групповой субъект в современной психологии учасник Секция: Субъект труда и профессиональной деятельности учасник Секция: Дискурс и его психологическое воздействие на человека. участь у круглому столі Развитие идей А.В. Брушлинского в современной психологии. Товстокора Ю. В. доповідь Ресурсный подход как методологическое основание формирование субъекта профессиональной деятельности участь у круглому столі Развитие идей А.В. Брушлинского в современной психологии
 • IX міжнародний науково-практичний міждисциплінарний симпозіум "Рефлексивні процеси і управління" 17-18 жовтня Інститут філософії РАН м. Москва Найдьонов М. І. доповідь Процедуры управления рефлексивными процессами как синтез классической и постнеклассической научной рациональности доповідь Повышение доверия общественным организациям как интенсификация рефлексивного управления в непроизводственной сфере доповідь Социально-психологическое измерение смешанной онтологии сложных социосистем учасник круглого столу Рефлексивно-активные среды инновационного развития учасник круглого столу Рефлексивные аспекты организации саморазвивающихся сред учасник Секція: Проблемы развития рефлексивных способностей
 • Європейська конференція з інформаційної грамотності 22-25 жовтня Стамбул, Туреччина Найдьонов М. І. доповідь Reflexive Parasocial Relationsand Creative Internet Activityas MIL Indicators
 • Technologytransfer& InovationConferenceandNetworking29-30 жовтня Прага Богачков Ю. М. доповідь Створення міжнародної системи підготовки тренерів трансферу технологій
 • Актуальні проблеми психології міжнародна конференція  березень м. Київ Інститут психології ім. Костюка НАПН м. Київ Найдьонов М. І.  доповідь Групова рефлексія в коалiцiйнiй моделі суб'єкта соцiалiзацiї Товстокора Ю. В.  учасник Секція: Перехід до багаторівневої вищої освіти: проблеми і перспективи
 • ІІ міжнародна науково-методична конференція "Практична медіаосвіта: міжнародний досвід та українські перспективи" 31 жовтня - 1 листопада м. Київ Товстокора Ю. В. учасник Секція: медіаосвітніх програм в навчальних закладах України
 • IV Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2013». 28 лютого Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза» Товстокора Ю.В.  
 • ХІХ щорічна наукова конференція "Соціальна і політична психологія сьогодні: здобутки, проблеми, нові рубежі" (звітна сесія) березень ІСПП НАПН Найдьонов М. І. доповідь Мультимедійні технології в дослідженні громадянської думки Товстокора Ю.В. стендова доповідь Програма дослідження групової рефлексії як чинника професійного самовизначення майбутніх психологів
 • Круглий стіл в межах VII Всеукраїнського фестивалю науки "Проблема смислу в гуманітарному пізнанні та культурних практиках" 24 квітня ІСПП НАПН Найдьонов М. І. доповідь Cмисл як регуляція утимання логічного та алогічного в персональному світі та соціальній ситації
 • ІІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар "Професійна орієнтація: теорія і практика" 25 квітня Наукова бібліотека ім. Сухомлінського Найдьонов М. І. доповідь Чинники престижності професій в професійній орієнтації Товстокора Ю.В.  
 • Всеукраїнська науково-практична конференція "Професійне самоздійснення молоді в умовах упровадження в Україні національної рамки кваліфікацій" 7 листопада ІСПП НАПН Найдьонов М. І. доповідь Рефлексія соціально-психологічних ресурсів удосконалення системи профорієнтації при впровадженні національної рамки кваліфікацій Товстокора Ю. В.  
 • Щомісячний захід "Дні науки: психології" 13 листопада Київський університет ім. Б. Грінченка Найдьонов М. І. доповідь  Рефлексія. Рефлексія студентом психологом власного потенціалу професійного самоздійснення на ринку праці. Товстокора Ю. В. учасник
 • Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик, перспектив березень м. Київ Найдьонов М. І. Вплив інформаційного простору як чинник вибору професії Товстокора Ю.В.  
 • Сучасні виховні технології: соціалізаційні виклики і педагогічний контекст  29-30 жовтня Найдьонов М. І. Пасивна участь.Товстокора Ю.В.  

Участь та організація масових заходів 2012 рік 

 • ХХХ світовий конгрес з психології  22-27 липня  м.Кейптаун ПАР  Найдьонов М.І.  доповідь  Системна соціо-психологічна рефлексія розвитку ринку праці в Україні
 • Багатомовна Європа 2-4 грудня  м. Лондон, Великобританія  Найдьонов М.І.  Участь в дискусії ; Найдьонов М.І.  проведення консультацій
 • Перспективна рефлексія людського потенціалу в складних економічних умовах  5-8 грудня  м. Лондон, Великобританія  Найдьонов М.І.  Організація семінару
 • VІ Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення"  29-30 листопада  м. Київ  Найдьонов М.І.  Виступ на пленарному засіданні Динаміка престижності професій в Україні протягом 2008-2011 років очима дорослих і школярів Григоровська Л. В.  Виступ на пленарному засіданні : Особливості проінформованості дорослих громадян України і старшокласників в ситуації вибору професії (2010-2011 роки) Товстокора Ю. В., Довгенко Д. В.   Виступ на секційному засіданні: Аргументи та стереотипи професійного вибору: динаміка протягом 2010-2011 років

Участь та організація масових заходів 2011 рік 

 • Круглий стіл "Сучасні проблеми професійної орієнтації учнівської молоді в умовах ринкової економіки"  12.05.2011  м. Київ  Найдьонов М.І.
 • Семінар "Професійна орієнтація учнів: теорія і практика"  12.05.2011  м. Київ  Найдьонов М.І. 
 • The 12th European Congress of Psychology   4-8.07.2011  м. Стамбул Туреччина  Найдьонов М. І. Григоровська Л. В. Постер-сесія  Understanding of the occupational prestige diversity in Ukraine and about the World (Різниця розуміння престижності професій в Україні і у світі)
 • Третя міжнародна науково-практична конференція "Культурно-історичний та соціально-психологічний потенціал особистості в умовах трансформаційних змін у суспільстві"  16-17.09.2011  м. Одеса  Найдьонов М. І.   Доповідь на пленарному засіданні  Динаміки престижності професій, що користуються попитом на ринку праці як потенціал особистості в умовах трансформаційних змін у суспільстві
 • Методологічний семінар НАПН України "Концептуальні засади підвищення економічної ефективності системи професійної і вищої освіти"  9.11.2011   м. Київ  Найдьонов М. І., Григоровська Л. В., Деркач М. С. Доповідь на секції  Інноваційні технології забезпечення ефективних стратегій вибору професії та професіоналізації
 • V Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення"  24.11.2011  м. Київ  Найдьонов М. І., Григоровська Л. В. Доповідь на секції  Престижність як аргумент вибору майбутньої професії та її динаміка протягом 2008-2010 років
 • Круглий стіл "Сучасні проблеми професійної орієнтації учнівської молоді в умовах ринкової економіки"  12.05.2011  м. Київ  Найдьонов М.І. 
 • Семінар "Професійна орієнтація учнів: теорія і практика"  12.05.2011  м. Київ  Найдьонов М.І. 

Участь та організація масових заходів 2010 рік 

 • 27 International Congress of Applied Psychology 11−16.07. 2010 Мельбурн,Австралія НайдьоновМ.І., Григоровська Л.В., Хоріна О.ІДоповідь довіреної особиThe Dynamics of the Factors of Occupational Prestige during  Financial and Economic Crisis
 • Друга міжнародна науково-практична конференція "Культурно-історичний та соціально-психологічний потенціал особистості в умовах трансформаційних змін у суспільстві” 24-25.09.2010 м.Одеса Найдьонов М.І. Доповідь на пленарному засіданні Рефлексивна проектна метатехнологія як науковий інструмент: переосмислення суб'єктності Найдьонов М.І. Доповіді на секційних засіданняхСучасні психологічні технології  як засоби розвитку та застосування психологічного потенціалу особистості.Особистісно зорієнтовані реалізації рефлексивної проектної метатехнологі. Динаміки престижності професій, що користуються попитом на ринку праці як потенціал особистості в умовах трансформаційних змінГригоровська Л.В. Доповідь на секційному засіданні Престижність професій в контексті масштабу її позиціонування Хоріна О.І. Доповідь на секційному засіданні Уявлення українців про престижність професії як ресурсний потенціал особистісного та суспільного розвитку
 • Перший всеукраїнський конгрес із соціальної психології 18-20. 10.201 м. Київ, ІСПП Найдьонов М.І. Організація та керівництво симпозіума "Рефлексія як ресурс в освітніх системах", доповідь Ризики та ресурси освіти з погляду груп-рефлексивної психології Григоровська Л.В. Доповідь на сипмозіумі Освітній контекст реалізації ідеї повноти групового суб'єкта: від рефлексивності вчителя до розвитку рефлексії учів
 • Круглий стіл "Індустріальна соціальна психологія практиці: від престижності професій до конкурентоспроможності продукції" (в межах Першого всеукраїнського конгресу із соціальної психології)    20.10.2010 м. Київ, ІСПП Найдьонов М.І. Участь в організації, ведення, виступ Динаміки престижності професій, що користуються попитом на ринку праці Григоровська Л.В. Участь в організації, виступ на круглому столі   Престижність як чинник вибору професії різними віковими групами українців Хоріна О.І. Виступ на круглому столі   Результати факторного аналізу чинників престижності професій
 • Друга виставка "Інноватика в освіті України – 2010" , круглий стіл "Престижність професій в Україні: від стандарту до нових підходів" 29.10.2010 Київ, Київському Палаці дітей та юнацтва Найдьонов М.І. Григоровська Л.В. Хоріна О.І. Організація заходу, доповідь Динаміки престижності професій, що користуються попитом на ринку праці

Участь та організація масових заходів 2009 рік 

 •  VII Міжнародний симпозіум "Рефлексивные процессы и управление" 15-16.10.2009 Інститут філософії РАН, м. Москва Григоровська Л.В. Доповідь на секції  Рефлексивность педагога как ресурс гармонизации личности учителя, развития педагогической среды и основной инструмент развития учащихся Найдьонов М.І. Доповідь на секції Неконфронтационная модель рефлексивного управления как решение проблемы сложнокоординированности
 • Семінар-нарада завідувачів кафедр соціально-психологічного профілю: "Соціальна психологія в Україні: здобутки, проблеми, завдання"   22 травня 2009 р. ІСПП АПН України Найдьонов М.І. Виступ Лідерство в становлені спільноти: внутрішній - зовнішній вектори
 • Методологічний семінар. Тема: "Проблема дискурсу в сучасній психології". 2 червня 2009 р. ІСПП АПН України Найдьонов М.І. Виступ Рефлексивний інтенціонал дискурсу
 • Семінар „Психологія індивідуальності в пошуках нової парадигми”  20.10.2009 ІСПП, м. Київ,Андріїівська,15 Григоровська Л.В. Виступ з інформацією VII Міжнародний симпозіум "Рефлексивные процессы и управление"
 • VI Міжнародна науково-практична конференція "Простір арт-терапії: структура, хаос, стихія"   26–28 лютого 2009 р. м. Київ Київський міський будинок учителя Григоровська Л.В. Найдьонов М.І. майстер-клас Терапевтичні ефекти розв'язання музичних задач

Участь та організація масових заходів 2008 рік 

 • Міжнародна конференція „Професійна психологія: реалії та перспективи розвитку” (Волинський національний університет, 22-23 лютого 2008 р., м. Луцьк) Найдьонов М. І. доповідь «Модель коаліційної рефлексії суб'єкта професійного становлення»
 • Методологічний семінар «Психолого-педагогічні засади розвитку особистості в освітньому просторі: методологічного семінару» АПН України 19 березня 2008 р. Найдьонов М. І.  доповідь «Смислонасичення освітнього простору в рефлексивній події»
 • Науково-практична конференція освітян, науковців, батьків та учнів "Школа вчинку: творчий діалог освіти і науки"», Канівська гімназія ім.Івана Франка 18 квітня 2008р  м. Канів Григоровська Л.В. Лекція для вчителів Музика у вихованні дитини
 • ISPP Buisiness meeting 10 липня м. Париж, Франція Григоровська Л.В.
 • ISPP Buisiness meeting 10 липня Париж, Франція Найдьонов М.І.
 • First meeting of International Association of Reflective Psychology 25 липня Берлін, Німеччина Найдьонов М.І. Заснування Міжнародної асоціації рефлексивної психології Про нагальність громадської участі в моніторингу і координації психологічних досліджень рефлексії
 • First meeting of International Association of Reflective Psychology 25 липня Берлін, Німеччина Григоровська Л.В.   участь в організації заходу
 • 4th International Conference on Intelligence and Creativity 9-11.10.08 Мюнстер, Німеччина Найдьонов М.І. виступ Творчество в рефлексивном управлении в условиях сложности координации
 • Міжнародна конференція "Соціально-психологічні трансформації особистості та суспільства на сучасному етапі" Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка 20-21.11.2008 м.Чернігів Хоріна О.І. Доповідь Рефлексія ресурсних уподобань  як основа конструктивних трансформацій особистості

Ми знаємо, як використовувати свої ресурси для досягнення великих результатів ...

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745