Престижність професій

ІСПП НАПН України
м.Київ 04070
вул. Андріївська, 15
каб. 9
telephone icon(044) 425-24-08  
(приймальня)

Співпрацю ми розуміємо як взаємодію з багатьма суб'єктами, яка може мати різний рівень координованості цілей і заглиблення в предмет.

Як мінімальний рівень співпраці розглядається споживання відвідувачами сайту розміщеної на ньому інформації, з одного боку, і отримання засновниками сайту даних, наданих представниками громадської думки –з іншого. Співпраця такого рівня регулюється загальними уявленнями про взаємодію суспільства і його різних верств, а також згодою з розміщеними на ньому ліцензіями, інструкціями до конкретних пропозицій (наприклад, тестування тощо).

Як максимальний рівень співпраці розглядається  створення нових суб'єктів – корпорацій тощо –з поділеними, узгодженими цілями, способами взаємодії, авторським надзором за внесеними частинами (інвестиціями).

Підставою для співпраці є співпадіння цілей, поділення нашого бачення (візії) та місії.

Наша візія:

• Своєчасна орієнтація учасників ринку в об'єктивних і суб'єктивних властивостях праці перетворює абстрактне право на працю в реальність, забезпечує успішне професійне самоздійснення.

• Психологічна готовність до атрибутивних властивостей ринкової економіки (високого ступеня  невизначеності, конкурентності, компенсує відсутності гарантій та примножує переваги ринкового підходу

Наша місія:

а) інформувати суспільство про новітнє знання, отримане, в тому числі, і в наших наукових дослідженнях, та його практичні наслідки,

б) сприяти ефективному опануванню людиною рефлексивної компетенції вчасного розпізнання та відмови від стереотипів.

Якщо розмістити професійне життя людини як заняття у всій його протяжності (від  мрій про професію та реального її вибору через набуття високої якості життя у період активної професійної діяльності до відтворення (збереження, підтримання) збагаченої цим досвідом функції самообслуговування у пенсійному віці як заняття особливого виду) – під предметне скло огляду, то нашою місією є сприяння індивідам і групам у побудові унікальних стильових траєкторій  професійного самоздійснення. 

Типові угоди

На даний момент для Вас доступні такі приклади документ

Згода на збір та обробку персональних даних

Приклад угоди про співробітництво

Ми знаємо, як використовувати свої ресурси для досягнення великих результатів ...

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745