Престижність професій

ІСПП НАПН України
м.Київ 04070
вул. Андріївська, 15
каб. 9
telephone icon(044) 425-24-08  
(приймальня)

Згода на збір та обробку персональних даних

Згода назбір та обробку персональнихданих

 

Я, _____________________________________________________________________

що народилася «____»______________ року, паспорт серії_______  №__________ виданий __________________ року,  шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-УІ, надаю Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки  згоду на збір та обробку моїх особистих персональних даних за допомогою інформаційної системи бази «Комітет» та обговорення на офіційному веб- сайті Комітету  з метою розгляду роботи, представленої  мною до Секретаріату Комітету.

 

Обсяг моїх персональних даних (ПІБ, дата народження, науковий ступінь, академічне звання, спеціальність, місце роботи та займана посада, службова та домашня адреса, номери телефонів), які оброблятимуться в базі персональних даних «Комітет», визначається на підставі «Положення про Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки».

Передача моїх персональних даних третім особам здійснюється Комітетом у випадках, передбачених законодавством України.

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних, якими є: паспортні дані, у т. ч. громадянство, особисті відомості (місце проживання фактичне, місце роботи, посада, номери телефонів, науковий ступінь, академічне звання тощо) надавати уточнену інформацію до Секретаріату Комітету для внесення моїх нових особистих даних до бази персональних даних «Комітет».

« ___» ___________ 2013 року                                   _________________ підпис

Особу та підпис__________________________ перевірено

Відповідальна особа  ___________________ Бабич М.Є. 

М. П.

***********

Я, посвідчую, що отримала повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних Комітету  з метою їх обробки в електронних базах «Комітет» та ведення їх обліку, а також відомості про мої права, визначені Законом України "Про захист персональних даних", і про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети.

________________ 2 013 року                            ___________________(підпис)


ПОВІДОМЛЕННЯ
Повідомляємо, що надані Вами відомості, включені до баз персональних даних, володільцем яких є Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки з метою їх обробки, для ведення обліку в межах, передбачених законодавством. Для виконання вищезазначеної мети Ваші дані можуть надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в обробці цих даних.
Відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:

1.        Знати про місце знаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місце знаходження її володільця чи розпорядження;

2.         Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних. Зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних;

3.        Пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їх повноважень, передбачених законом;

4.         Пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

5.         На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомосте, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи.

6.         Звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування до повноважень яких належить здійснення захисту своїх персональних даних.

7.         Застосовувати засоби правового захисту вразі порушення законодавства про захист персональних даних.

 

«___» _____________2013 року

 

 

    Головний спеціаліст

Комітету з Державних премій України

 в галузі науки і техніки           ______________________ Бабич М.Є.

 

 

Ми знаємо, як використовувати свої ресурси для досягнення великих результатів ...

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745