Престижність професій

ІСПП НАПН України
м.Київ 04070
вул. Андріївська, 15
каб. 9
telephone icon(044) 425-24-08  
(приймальня)
Михайло Найдьонов

Михайло Найдьонов

Четвер, 12 червня 2014 19:16

Тестувальний модуль

Даний розділ надає Вам можливість ознайомитись з системою опитування.

На даний момент для Вас доступні такі опитування:

 

 Конференция «Человек, субъект, личность в современной психологии» (к 80-летию А.В. Брушлинского) была организована Институтом психологии Российской академии наук и проходила в Москве 10-11 октября. Результатом участия в ней стали публикации научных статей представителей ВГУЭС в сборнике конференции. 

                                  Основные научные направления конференции:

История, теория и методология изучения человека, субъекта и личности.
Проблемы человека в современном обществе.
Человек как субъект познания и общения.
Способности, ресурсы и потенциал человека.
Соотношение индивида, индивидуальности, субъекта и личности в изучении человека.
Развитие субъектности человека (субъектогенез).
Психофизиологические закономерности формирования и актуализации субъективного опыта.
Индивидуальный и групповой субъект в современной психологии
Мышление как процесс и интеллектуальное развитие.
Психология творчества и одаренности человека.
Субъект труда и профессиональной деятельности.
Психология человеческого бытия. Экзистенциальная психология.
Дискурс и его психологическое воздействие на человека.
Посттравматический стресс и психологическая безопасность человека
Психологическое здоровье и духовно-нравственные детерминанты личности как субъекта жизни
Регуляция и саморегуляция человека

Круглый стол: Развитие идей А.В. Брушлинского в  современной психологии.

17-18 октября 2013 г. в Москве состоялся IX Международній симпозиум "Рефлексивные процессы и управление", проводимом 

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ СИМПОЗИУМА 

Научная фундаментальная – «Актуальные проблемы рефлексивных исследований в контексте постнеклассической научной рациональности».
Научно-прикладная – «Актуальные проблемы рефлексивных исследований и разработок в контексте российского и мирового развития».
Практическая – «Анализ опыта и перспектив внедрения рефлексивных технологий в процессы российского и мирового развития».

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

  • Идеи А.А.Богданова и рефлексивный подход (100 лет «Тектологии» и 140 лет со дня рождения). 
  • Эволюция представлений об управлении и развитии в контексте научной рациональности и этики (роль и место рефлексивных процессов и технологий). 
  • Рефлексивные аспекты проблематики сложности. 
  • Развитие психологии в контексте постнеклассической научной рациональности. 
  • Рефлексивно-активные среды развития: конвергенция естественного и искусственного. 
  • Организация саморазвивающихся инновационных сред (рефлексия опыта, реалий и будущего). 
  • Проблема сборки субъектов российского и мирового развития (рефлексия социогуманитарных потенциалов прорыва в будущее).

Проведение симпозиума было в форме  Круглых столов по тематике приведенных выше основных направлений, с участием заинтересованных организаций и вечерней лекции В.А.Лефевра.

В симпозиуме принять участие специалисты из России, ближнего и дальнего зарубежья.

В межах XXVМіжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2014» який проходив 10 квітня 2014 року відбулась презентація Навчального посібника "Соціально-психологічні чинники престижності професій: підготовка молоді до активного самоздійснення на сучасному ринку праці"та концепт Інтернет-ресурсу творчого колективу за темою НДР "Моніторинг чинників професійного самовизначення молоді в умовах упровадження національної рамки кваліфікацій"

8-13 липня в Парижі відбудеться 28-ий Міжнародний конгрес практичної психології (ICAP 2014), на якому будуть представлені 1050 електронних-плакатів та більш ніж 950 коротких усних презентацій.

Деталі: http://www.icap2014.com/

25 квітня 2013 р. у межах Всеукраїнського фестивалю науки у Державній науково-педагогічній бібліотеці імені В. О. Сухомлинського відбувся  ІІІ Всеукраїнський семінар «Професійна орієнтація: теорія і практика».

Організатори заходу: Державна науково-педагогічна бібліотека імені В. О. Сухомлинського, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Інституту проблем виховання НАПН України, Координаційна рада МНВК (міжшкільних навчально-виробничих комбінатів) України.

29 – 30 листопада 2012 року на базі Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України пройшла VI Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення”. Вітальним словом учасників конференції привітав ректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, доктор економічних наук, професор – Олексій Могильний. 

У роботі конференції прийняли участь гості з Росії та Азербайджану: професор кафедри педагогіки та андрагогіки Санкт-Петербурзької академії післядипломної педагогічної освіти, доктор педагогічних наук, професор – Семен Вершловський; педагог-психолог державного закладу Ярославської області “Центр профорієнтації і психологічної підтримки “Ресурс”, кандидат психологічних наук – Світлана Філіна; завідувач відділу “Проблеми ринку праці й занятості” Науково-дослідного й навчального центру праці та соціальних проблем Міністерства праці і соціального захисту населення Республіки Азербайджан, доктор філософії – Махмудов Матлаб. 

У своїх доповідях учасники конференції розкрили важливі питання та проблеми, що стоять на часі вирішення. Начальник управління організації профорієнтації та профнавчання Державного центру зайнятості Наталія Шевченко зупинилась на актуальних проблемах профорієнтації та професійного навчання безробітних у контексті нового Закону України “Про зайнятість населення”, професор кафедри управління персоналом та економіки праці державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана”, доктор економічних наук, професор Василь Савченко зосередив увагу присутніх на проблемі стимулювання професійного навчання працівників в умовах нестабільності економіки, завідувач кафедри загальної педагогіки і психології Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, доктор педагогічних наук, професор Тимофій Десятов озвучив проблеми освіти дорослих, які потребують детального вивчення, та функції викладача-андрагога. Методологічні засади професійного навчання безробітних визначила у своїй доповіді, провідний науковий співробітник Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Віолетта Скульська. 

Активну участь у роботі конференції прийняли представники Державного центру зайнятості, департаменту ринку праці та зайнятості Міністерства соціальної політики, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих, Інституту соціальної та політичної психології, Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Житомирського державного університету імені Івана Франка, Севастопольського національного технічного університету, Сумського державного університету, Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, наукові та науково-педагогічні працівники Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, фахівці обласних центрів зайнятості, педагогічні працівники центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. 

Під час роботи в секціях учасники конференції обговорили питання андрагогічної моделі організації професійного навчання незайнятого населення, впровадження методу кейс-стаді та мультимедійних технологій, як засобів підвищення ефективності професійного навчання.

Джерело: http://ipk-dszu.kiev.ua/ndv/news/n16.php

У рамках Всеукраїнського фестивалю науки в загальному читальному залі головного приміщення Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського, 15 травня 2014 р. відбувся ІV Всеукраїнський семінар “Професійна орієнтація учнівської молоді у загальноосвітніх і професійних навчальних закладах: теорія і практика”.

Організаторами заходу виступили: Державна науково-педагогічна бібліотека імені В. О. Сухомлинського, Інститут проблем виховання НАПН України, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Координаційна рада МНВК (міжшкільних навчально-виробничих комбінатів) України.

У перший день XX міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2012», що проходила 15-17 листопада 2012 року в Українському домі  (м. Київ), співробітниками лабораторії моніторингу суспільно-політичних процесів Інституту соціальної та політичної психології НАПН України було проведено семінар «Мобільна мультимедійна технологія діагностики чинників професійного  самовизначення:  врахування престижності професій  у профорієнтаційній роботі». Керівник семінару – провідний науковий співробітник лабораторії доктор психологічних наук Найдьонов М. І. представив учасникам заходу технологію тестування (опитування) за допомогою планшетів, ознайомив з можливостями, які вона надає дослідникові – організатору та безпосереднім виконавцям –  та її перевагами у порівнянні з традиційними способами проведення подібного роду досліджень.

Ми знаємо, як використовувати свої ресурси для досягнення великих результатів ...

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745