Престижність професій

ІСПП НАПН України
м.Київ 04070
вул. Андріївська, 15
каб. 9
telephone icon(044) 425-24-08  
(приймальня)

Товстокора, Юлія Віталіївна (2013) Дизайн исследования групповой рефлексии профессионального становления студентов-психологов In: Психология - наука будущего. Материалы V Международной конференции молодых ученых 28‐29 ноября 2013 года «Институт психологии РАН» , м.Москва, Росія, стор. 624-626.

Актуальной задачей практики подготовки будущих специалистов является уменьшение негативного влияния неопределенности рынка труда на профессио-нальное становление. Это актуализирует потребность поиска саморегуляционного инструмента для преодоления существующих трудностей. Перспективы решения проблемы профессионального становления будущих психологов в условиях неопределенности рынка труда ми видим в создании групп-рефлексивной среды, которая является благоприятной для приобретения студентами-психологами широкого взгляда на профессиональное становление, появления у них психологических новообразований как составляющих профессионализма. Средством преодоления неопределенности мы видим групповую рефлексию. 

 

Опубліковано в Тези

В соответствии с нашим представлением, понятие "групповой рефлексии" является сложной структурно - динамической системой, направленной на решение проблемности и конфликтности, которые характерны для творчества. Груповая рефлексия реализуется через механизм взаимодействия, взаимного понимания, взаимного согласования и групповые формы интеллектуальной и личностной рефлексии.

Опубліковано в Тези

У статті викладено логіку дослідження групової рефлексії як чинника професійного самовизначення майбутніх психологів у ситуації невизначеності ринку праці, яка ґрунтується на припущенні, що ефективність впливу групової рефлексії на якість професійного самовизначення і подальшої професійної самореалізації залежить від її локалізації у часовому просторі професійної підготовки студентів-психологів. Обґрунтовано методи дослідження групової рефлексії. Представлено проект програми емпіричного дослідження.

Опубліковано в Статті

Пропонується поняття коаліційної рефлексії як проактивної та компенсуючої складової груп-рефлексії, що забезпечує форму доступу до ресурсу спільності. Здійснено перехід до технологічного використання виявлених в лабораторних експериментах закономірностей флуктуації об’єму «ми», які перевірено на рівні інтервенції в організаційну культуру в точках розкоординування розвитку організації. Викладено потрійну модель проблемно-конфліктної ситуації на мікро- та макросистемному рівнях дослідження феноменів складнокоординованості. Підведено підсумки у вигляді проблематизацій суб’єктам замовникам і споживачам технологізованих впливів.

 

Опубліковано в Статті

Ми знаємо, як використовувати свої ресурси для досягнення великих результатів ...

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745