Престижність професій

ІСПП НАПН України
м.Київ 04070
вул. Андріївська, 15
каб. 9
telephone icon(044) 425-24-08  
(приймальня)
Середа, 02 липня 2014 14:03

2013.10 Психологія престижності професій

Автор  Михайло Найдьонов

Престижність професії – це дієва сила. Буває, що навіть зарплата не вирішує проблеми – не хоче молодь іти працювати за певними професіями. Ця зав’язка стала вихідною точкою наукового пошуку психологічних механізмів розв’язання актуальних проблем сучасного ринку праці, результати якого ми й хочемо представити читачеві в цій книзі. 

Престижність професії, як виявилося, не така проста й очевидна річ, вона має досить довгу історію свого вивчення. Першими взялися за це економісти ще на початку минулого століття, зрозумівши вигоду від використання престижності. Аналіз знахідок багатьох досліджень престижності професій показує, що престижність – це насамперед соціально-психологічний феномен, який виконує в суспільстві функцію саморефлексії світу професій на ринку праці. Логіку отримання такого висновку викладено в першому розділі монографії. 

Другий розділ дає відповідь на питання, як функціонує механізм престижності професій у нашому суспільстві, що трансформується з радянського минулого планової економіки в нову якість; як за допомогою престижності професій можна осмислити психологічний бік цієї складної трансформації в ринкову економіку, що відбувається за життя одного покоління. Цей розділ присвячено також аналізу відмінностей розуміння престижності професій різними поколіннями – дорослими, психологія яких сформувалася ще в радянські часи, і сучасними школярами, старшокласниками, для яких планова економіка вже глибока історія. 

У третьому розділі аналізується психологічне наповнення поняття "престижність професії": що таке престижна професія, що вона може дати людині, що про це думають наші співвітчизники у селі та місті, в різних регіонах, залежно від віку і статі. Виявилося, що розуміння престижності професій змінюється в умовах фінансово-економічної кризи, тобто психологічний механізм саморегуляції ринку спрацьовує досить швидко. І це попри те, що за престижністю професій стоїть відносно стабільна ієрархічна владна структура. 

Останній, четвертий, розділ присвячено проблемі вибору професії і можливості використовувати результати наукових досліджень моніторингу престижності професій у профорієнтаційній роботі. 

Монографія ґрунтується на емпіричних даних, які наводяться як у самому тексті, так і в електронних додатках [19]. У такий спосіб, зокрема, представлено Український стандарт міжнародної шкали престижності професій. У монографії та додатках застосовується єдина нумерація таблиць. Зміст таблиць з 36 по 76-ту наводиться в електронних додатках. 

У монографії представлено результати досліджень за прикладними темами науково-дослідних робіт "Моніторинг рівня та чинників престижності професій" (2008–2009 роки) і "Науково-методичні засади відстеження динаміки престижності професій, що користуються попитом на ринку праці" (2010–2012 роки), виконаних в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України. Повні первинні дані досліджень в електронному форматі представлено в інформаційних бюлетенях, розміщених на сайті Інституту. 

Замовити електронну монографію (індивідуальний екземпляр):

УДК 331.548.4 : 159.923.2 ] 316.662 (072)

ББК : 88.59я73+88.411.9я73

С 69

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту соціальної та політичної психо логії НАПН України, протокол №12/12 від 18 грудня 2012 року

 

Рецензенти:

О. В. Киричук, доктор психол. наук, професор, дійсний член НАПН України, заві дувач кафедри психології Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнято сті України;

П. П. Горностай, доктор психол. наук, завідувач лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

 

Найдьонов М. І. Психологія престижності професій : монографія / М. І. Найдьонов ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 164 с.

ISBN 978-966-189-115-8

ISBN 978-617-669-020-7

У монографії опрацьовується проблемне поле психології престижності професій. Проаналізовано здобутки зарубіжної та української науки, розглянуто роль престижності в професійному виборі особистості на соціально-психологічному рівні. Представлено дані всеукраїнського моніторингу рівня та чинників престижності професій, що здійснюється Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України з 2008 року. На основі аналізу емпіричних даних щодо уявлень про професійну успішність і конкурентоздатність, фінансових домагань, професійної мобільності, якості професійного планування тощо розгорнуто картину готовності вітчизняної молоді до професійного самоздійснення на ринку праці.

 

Адресується науковцям, аспірантам, студентам педагогічних та психологічних спеціальностей, слухачам курсів підвищення кваліфікації, шкільним психологам, соціальним педагогам. Може бути корисною для спеціалістів служби зайнятості і фахівців, які займаються профорієнтацією молоді.

Читати 1947 разів
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі

Ми знаємо, як використовувати свої ресурси для досягнення великих результатів ...

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745